Energiecoördinator

Energiebeheer is een steeds belangrijker aspect voor wet- en regelgeving en bedrijfsbeleid. Bij energiebeheer valt te denken aan: meer en beter inzicht in het energieverbruik, het uitvoeren van energieanalyses en daaruit voortvloeiende (financiële)rapportages, contractbeheer, relatiebeheer, verplichte energieaudits, het opsporen van besparingspotentieel en de overstap naar duurzame energie. De organisatie en realisatie hiervan is vaak een lastige klus en vergt multidisciplinaire kennis en ervaring. Niet elke organisatie heeft die kennis en ervaring in huis of heeft er voor een voltijdfunctie behoefte aan. In die gevallen kan Odura de helpende hand reiken. Op (energie)technisch, organisatorisch, IT- en financieel vlak kunnen we complete dienstverlening aanbieden voor energiebeheer.

 

Onze diensten
Odura biedt een energiecoördinatorservice aan ter ondersteuning van het energiebeheer in uw organisatie. Aan de voorkant één gezicht, aan de achterkant een multidisciplinair team van experts. We werken op projectbasis (één of meerdere dagen per week) of op uurbasis, op locatie of op afstand. Een combinatie van dit alles is ook mogelijk; van tot ondersteuning tot volledige ontzorging, we denken graag mee aan de inrichting. Er wordt een flexibel takenpakket opgesteld in overleg met de klant. Concreet valt te denken aan:

 

 • Database- en energiebeheer
 • Administratie
 • Rapportages en verslagen
 • Contractbeheer
 • Relatiebeheer
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Energiemanagement
 • Procesverbetering
 • Energie-analyses en besparingspotentieel
 • Uitvoeren en controleren (energiebesparings)maatregelen
 • Ondersteuning bij (energie)projecten
 • Vraagbaak op het gebied van (duurzame) energie
 • Bijhouden ontwikkelingen en kansen in de sector.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch